Какво е SCI-HIGH?

Sci-High Logo

SCI-HIGH e празник на науката, научно експо, фестивал и най-вече начин на мислене. SCI-HIGH е събитие, което се случва в училище и в което всеки ученик може да се включи. На него се представят отборни и индивиуални научни проекти, разработени от начало до край от ученици (с насоки от учители и малко странична помощ от ментори, разбира се).

В SCI-HIGH учениците сами избират темите, върху които да работят и заедно извървяват пътя от любопитството да разберат какво може да стои зад проблемите, които ни заобикалят до смелостта да представят пред всички какво би могло да бъде тяхното решение. Затова ние смятаме, че повече от събитие и подготовка за него, SCI-HIGH е начин на мислене, който усвояваме и развиваме заедно.

За фондацията

Визия

Ние в Sci-High вярваме, че България може да просперира с млади хора, добре подготвени за пазара на труда, с отговорност към обществото и природата, ориентирани към колективно планиране и предлагане на решения, ползвайки наука.

Виждаме популяризирането на науката и научния подход, както и развиването на умения за комуникация и работа в екип като важни предпоставки за това.

Искаме и работим за това през 2030 г. във всеки регион на страната да се провеждат ежегодни училищни научни фестивали; учениците в гимназиален етап (14 – 18 години) да имат повишена научна грамотност, повишен интерес към изучаването на наука в училище и по-добри презентационни умения и умения за работа в екип.

Мисия

Да вдъхновим ученици да се занимават с наука и да използват научен подход като подкрепяме училища в провеждането на научни фестивали. 

Какво правим за да постигнем мисията си?

Сключваме партньорства с училища за провеждането на научни фестивали и обучаваме учители по науки да подкрепят систематично подготовката на ученически научни проекти, които развиват ключови умения у учениците. Обучаваме и подкрепяме учителите в период на 1 година активно и след това дългосрочно с периодични допълнителни обучения, ресурси, контакти заради това повече деца да извървяват стъпките на Sci-High, да развиват научната си грамотност и да постигат резултати в общността, в която живеят. Привличаме партньори и съмишленици, които имат сходна визия, за да постигнем целите си.

Цели

  1. Ангажираме ученици в решаването на реални проблеми за общността/системата
  2. Развиваме ключови умения в тях, през стъпките на Sci-High
  3. Подкрепяме учители на място, за да са устойчиви лидери при организирането на следващ фестивал
  4. Развиваме и популяризираме методология за организиране на научни фестивали в училище
  5. Работим за равни възможности на учениците, независимо от населеното място, училището и общността, в която растат


Кои сме ние

Ели Стойкова е магистър по “Обществени политики и човешко развитие” от Университета в Маастрихт, Холандия, а бакалавърската и степен е по “Икономическа социология”. Ели има 5 години изследователски опит в Холандия като консултант към ООН относно политики за борба с бедността и неравенствата, социална защита, правата на детето, детското развитие и равенството между половете. В периода 2013-2016 г. също преподава анализ на обществени политики в магистърски и бакалавърски програми. Така тя придобива широки познания относно взаимовръзките между образованието, изграждането на умения и социално-икономическото развитие, както и практически опит при формулиране и измерване на ефекта на обществени политики и програми. От 2017 г. Ели живее в София и се занимава с анализ на бизнес данни. Паралелно, тя продължава да изследва ролята на образованието и обкръжаващата среда за развиването на умения и стремежи у младите хора и успехa им на пазара на труда. Тя вижда развиването на аналитични умения, критично мислене и прилагането на методичен подход към решаването на проблеми като основни предпоставки за индивидуален и социален успех и именно това я води към Sci-High.

Ренета Богданова има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. В продължение на две години трупа опит като преподавател по химия в  15 СОУ „Адам Мицкевич“, в София. Три години работи като координатор на над 60 участника в “Заедно в час” в 9 региона в страната, като оказва директна учителска подкрепа за планиране и осъществяване на плановете за годината, справяне с ежедневните предизвикателства и развиване на професионалните умения, докато са в обучителната програма и след това. В последните две години е Мениджър “Учителска подкрепа” в продължаващото развитие, в програмата през втората година. в училище и работи с над 150 участника към “Заедно в час”. Рени е решена да сподели всичко научено от децата и учителите, чрез реализация на проекта за развитие на научната грамотност на учениците. Тя има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките ресурси“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”.

Ренета и Ели са възпитаници на Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

За контакти

info@sci-high.org