SCI-HIGH e празник на науката, научно експо, фестивал и най-вече начин на мислене.

SCI-HIGH е извънкласно занимание, което залага на проблемно-базираното учене и има за цел да допълни учебните уроци по науки, математика, информатика и технологии с практически занимания, които водят до усвояване и прилагане на научния подход.

Всички ученици, които се включат в SCI-HIGH преминават през подготовка на научен проект за фестивала, която включва поредица от интерактивни часове.

В тези интерактивни SCI-HIGH сесии, учениците, водени от обучен от нас учител в училището, преминават през стъпките на научния подход една по една, докато от идея и въпрос стигнат до предположения за отговор на въпроса си и построяване на експеримент/проучване. Във финалните сесии подготвят презентации, постери и прототипи и описват процеса, през който са минали така че да го демонстрират на съучениците си на фестивала.

В SCI-HIGH учениците сами избират темите, върху които да работят и заедно извървяват пътя от любопитството да разберат какво може да стои зад проблемите, които ни заобикалят до смелостта да представят пред всички какво би могло да бъде тяхното решение. Затова ние смятаме, че повече от събитие и подготовка за него, SCI-HIGH е начин на мислене, който усвояваме и развиваме заедно.