Включете се в STEM Discovery Campaign 2024

SDC24 visual

Присъединете се към 2024 STEM Discovery Campaign, съвместна международна инициатива, организирана от Scientix и проекта Life Terra, която кани учителите, проектите, организациите, библиотеките, училищата, университетите, младежките клубове и всички заинтересовани страни от Европа и света да отпразнуват кариерите и обучението в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

Каним всеки да се включи в 2024 STEM Discovery Campaign като организира, провежда и участва в различни STEM дейности и ги представя на картата на STEM Discovery Campaign, ставайки партньор и участвайки в нашите конкурси, както и в други онлайн събития!

 

Добавете вашата STEM дейност на картата!

Организирали ли сте STEM дейност след май 2023 г.? Отбележете я на картата! Влезте във вашия (безплатен) акаунт в Scientix и отбележете вашата дейност на световната карта.

 

Искате да участвате?

Организирали сте, провели сте или сте участвали в STEM дейности след май 2023 г.? Искате да представите проекти или дейности, които насърчават образованието в областта на STEM? Вие сте учител или организация, работеща в сферата на STEM? Всички действия, свързани със STEM могат да бъдат включени в картата на 2024 STEM Discovery Campaign и да помогнат за стимулиране интереса на учeниците към STEM и оформяне на техните STEM идентичности!

 

Заинтересовани ли сте да станете партньор?

Публично и частно финансирани проекти, неправителствени и правителствени организации, университети, библиотеки, младежки клубове, компании и училища, активни в областта на STEM образованието, са добре дошли да се присъединят към 2024 STEM Discovery Campaign като партньори.

 

____ ENGLISH ____

Join the 2024 STEM Discovery Campaign, a joint international initiative organised by Scientix and the Life Terra project that invites educators, projects, organisations, libraries, schools, universities, youth clubs and all the interested stakeholders across Europe and the world to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

We invite everyone to get involved in the 2024 STEM Discovery Campaign by organizing, conducting and taking part in various STEM activities and featuring them on the STEM Discovery Campaign map, becoming partners and participating in our competitions as well as other online events!

 

Add your STEM activity on the Map!

Have you organized a STEM activity since May 2023? Include it on the map! Sign in to your (free) Scientix account and put your activity on a world map.

 

You want to participate?

Have you organised, conducted and/or participated in STEM activities since May 2023? Are you interested in showcasing any projects or efforts that promote STEM education? Are you a teacher or an organisation working in STEM? All STEM-related actions can be included on the STEM Discovery Campaign map and help spark learners’ interest in STEM and shape their STEM identities!

 

Are you interested in becoming a partner?

Public and privately funded projects, non-governmental and governmental organizations, universities, libraries, youth clubs, companies and schools active in STEM education are welcome to join the 2024 STEM Discovery Campaign as partners. By committing to the SDC24, the partners agree to:

  • Organise and share information about (online) activities and actions in STEM education as part of the STEM Discovery Campaign.
  • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities (online) or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Campaign, in particular by marking these activities on the campaign map.
  • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please download the guide for partners document and fill in the form. For general information and promotional materials, visit the official page of the 2024 STEM Discovery Campaign on the Scientix portal.