PHONEARENA подкрепи работата на Сай Хай и развиването на научна грамотност сред учениците в България

Наред с подготовката на клубовете през настоящата учебна година се случи още едно вълнуващо събитие. Компанията PhoneArena, припозна нашата кауза и благодарение на нашия съмишленик Ина Масталурова, успя да ни подкрепи със сумата от 6000 лева. Тя ще бъде вложена в подкрепа на клубовете с материали, подготовката на учениците за научния фестивал, както и заплащане на такси за състезания. Сърдечно благодарим за подкрепата https://www.phonearena.com/!