Сай Хай Фест на гости в радио Христо Ботев

Научният фестивал "Сай Хай Фест" се провежда в рамките на проект "Еко Шампиони". Той се изпълнява от фондация "Сай Хай", гр. София в партньорство с фондация "ХАЛО 2019", гр. Хасково, сдружение "Враца софтуер общество", гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на фонд "Активни граждани България".

За тазгодишното издание на фестивала учениците от клубовете "Еко Шампиони" от 5 града в страната са преминали през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми.

Повече информация, можете да намерите тук.