Междинна среща на отборите

На 23.03 се проведе онлайн междинна среща на ученическите отбори от 5-те града, които работим😁

Всеки отбор, в рамките на 5 минути представяще своят проект. Всички проекти бяха толкова разнообразни🤩Някои са свързани с екологичните теми като замърсяване на водите и на въздуха, а други с по-социалнонасочени теми.

📆 Следващата голяма среща на всички участници в клубовете ще бъде по време на Националния фестивал на 11 юни!