Георги

Как се казвате?

Здравейте, казвам се Георги Иванов.

Къде и какво работите?

Работя като ВиК инженер/проектант. Занимавам се с проектиране на селищни мрежи, съоръжения, както и сградни инсталации свързани с водоснабдяването и канализацията. Също участвам в проекти свързани с пречистване на природни отпадъчни води.

С какво се занимвате през свободното си време?

Занимавам се с гребане с каяк в морета, реки и всякакви водни обекти. Планинарството и туризмът също са ми на сърце.

Кой/какво Ви вдъхнови да станете ментор?

Хареса ми идеята, че мога да предам познанията и опитът си на учениците, като им обяснявам по разбираем начин. Да ги накарам да осмислят материята, а не да наизустяват и да повтарят изречения от учебници. Въпросът е да си представят всяко едно нещо, за което говорят, или обясняват, така няма как да сбъркат. Аналитичното мислене и ключ към разбирането на света.

На кого сте ментор?

На група ученици от ГПЧЕ “Порф. д-р Асен Златаров” – Хасково.

Какво научихте от ролята си на ментор?

Научих, че трябва да говоря по-бавно.

Какво научихте от учениците, с които работите?

Разбрах, че не всичко е изгубено. Все още има будни хора, които скоро ще станат мнозинство.