SCI-HIGH или научният подход за решаване на практически проблеми

Как научното мислене и неговите практически приложения могат да се усвояват извън училищна среда в “Нашият ден“ по БНР, коментира Ренета Богданова, съосновател на фондация “Sci-High”.

“SCI-HIGH е извънкласно занимание. То залага на проблемно-базираното учене и има за цел да допълни учебните уроци по науки, математика, информатика и технологии с практически занимания, които водят до усвояване и прилагане на научния подход. Специални интерактивни образователни сесии целят да постигнат измерими резултати и се провеждат като извънкласно занимание. “

Пълното интервю се намира тук