Отбор „Светлинно замърсяване“ от Враца и отбор „Дървета“ от Хасково са големите победители на националния фестивал „Младите – за Земята“

Лилия Симова, Михаела Каменова, Ивана Цветкова и Десислава Дакева от отбор „Светлинно замърсяване“ завоюваха голямата награда на фестивала „Младите – за Земята“. Тяхната работа бе оценена високо от авторитетно жури в състав: Иван Господинов – Кан Академия; Спас Узунов – Българска фондация Биоразнообразие; Петър Теодосиев – списание БГ Наука и Маурицио Делиз – Change the world ( Норвегия). Ученичките от 10 клас на ППМГ „Акад. Ив. Ценов“ работиха цяла учебна година и представиха по изключително интерактивен и впечатляващ начин проучванията и идеите си за решения на малко известнитя вид замърсяване – светлинно замърсяване. Тяхната работа беше подкрепена от г-жа Пепа Павлова- старши учител по физика и астрономия и Димитър Варганов – бивш възпитаник на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, който влезе в ролята на ментор на отбора.

Стилиян Язаджиев от клуб „Еко Шампиони“ към СУ „Св. П. Хилендарски“ спечели наградата на публиката на националния фестивал „Младите – за Земята“. Петокласникът спечели сърцата на гостите на фестивала с разнообразните решения, които предлага за справяне с проблема с незаконната сеч на дървета. Те включват както информиране на гражданите за проблема и повишаване на активността им чрез подаване на  сигнали, когато са станали свидетели на незаконна сеч, така и санкции за нарушителите, които включват не само парични глоби, но и задължението за засаждане на 5 пъти повече дървета от изсечените. Стилиян планира да надгради няколко успешни инициативи сред които „Стара хартия за нова книга“, чрез която само за годините от 2017 до 2019 г. хасковските деца са събрали 16,4 тона стара хартия, с което са спасили 213 дървета и инициативата за отглеждане на широколистни дървета „За всяко дете по дръвче“, в която тази година взеха участие близо 600 деца от Хасково. По време на фестивала ученикът демонстрира много атрактивен метод за рециклиране на стара хартия чрез превръщането й в картички със семена за засяване. Представи и широко използван метод за залесяване на големи обезлесени площи чрез глинени топчета.

Фестивал „Младите – за Земята“ се проведе на 19 юни 2022 г. в Биологическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Той беше организиран от Фондация ХАЛО и Фондация “Сай Хай” (участници в проект Еко Шампиони) и Сдружение “Образование без раници” с инициативата “Стани застъпник за Земята с Кан Академия!”. Събитието имаше за цел да повиши информираността и ангажираността на ученици и млади хора в България по теми за опазването на биоразнообразието, предотвратяване на екологични проблеми и адаптиране към климатичните промени.