Младите – за Земята!

https://bnt.bg/news/mladite-za-zemyata-v323319-307509news.html?page=4

Националният фестивал “Младите за земята” беше финалът, на който отборите от всички градове представиха проектите си
От ляво надясно: Кристина Йорданова, проф. д-р Стоян Шишков, Маурицио Делиз, Емилиян Кадийски, Ренета Богданова

Представители на всички организации, които осъществяват проект “Еко Шампиони”, финансиран от Фонд Активни Граждани – Фондация Хало, Враца Софтуер Общество, Change the world, Фондация Сай Хай и нашите домакини от Биологически факултет към СУ “Св. Климент Охридски”