SCI-HIGH (САЙ-ХАЙ) е методология за провеждане на научен клуб и ежегоден научен фестивал в училище, разработена специално за да допринесе към усвояването на научния подход и да допълни разбирането на материала по природни науки, математика, информатика и технологии в гимназиален етап.

SCI-HIGH клубът се провежда като извънкласна дейност в училище (с опция да се интегрира с часовете по науки) и е дейност, в която всеки ученик би могъл да се включи. Един пълен цикъл на клуба се завърта в рамките на 1 учебна година и завършва със SCI-HIGH фестивал на науката в училището, на който се представят всички научни проекти, разработени от начало до край от учениците (с насоки от учител и малко странична помощ от ментори, разбира се).

Нашата методология се основава на проблемно-базиран подход, интерактивни часове и практически занимания, а учениците работят в малки екипи от по двама-трима. Целим ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците, като учителят е там в ролята на модератор – за да ги насочва към инструменти, с които да си служат в изследванията си.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Нашият подход включва следните дейности:

  • Въвеждаща презентация на SCI-HIGH в училището
  • Обучение на учители-модератори, които ще водят SCI-HIGH научния клуб в училището
  • Регулярни помощни сесии с учителите-модератори в рамките на учебната година
  • Пълен комплект от обучителни материали за всяка сесия на клуба: планове на часовете, интерактивни задачи, ресурси за споделяне с учениците, помощни ресурси
  • Предоставяне на достъп до мрежата на SCI-HIGH участници (учители-модератори, ментори от науката и бизнеса, SCI-HIGH училища)
  • Предоставяне на брандирани материали за реклама на клуба и фестивала

Искате SCI-HIGH да се провежда и във Вашето училище? Свържете се с нас!

Какво следва след като се свържете?

  1. Ще Ви отговорим до 24 часа по e-mail / телефон
  2. В е-mail ще Ви изпратим подробния ни информационен пакет с детайлно обяснение на методологията, годишната програма и опциите за участие в SCI-HIGH
  3. Ще насрочим с Вас среща – лична или виртуална – в която да се представим и да имате възможност да ни зададете Вашите въпроси