Имена:
Слав и  Златина

Училище:
НПМГ

Тема:
Насилието в училище

Кратко описание:
Отборът беше провокиран от темата за тормозът. В училище. Проучиха видовете тормоз. Изготвиха анкета за изследване на тормаза и ефекта от него. Създадоха информационен сайт по темата, за да повишат информираността относно този проблем.