Имена:
Медиха

Училище:
 ЧСУ “Цар Симеон Велики”

Тема:
Храна за бездомни животни

Кратко описание:
През 2018 година са преброени 4000 бездомни животни в София. Това провокира Медиха , която обича животните да проучи възможни решния на този проблем – допълнителни приюти,  храна за бездомни животи на публични места или затягане на законодателството.