Здравейте,

Фондация Сай Хай работи в обществена полза като осъществява научни клубове в страната.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

В клубовете, учениците са разделени на отбори и изследват важен за тях и общността проблем. Всеки отбор разполага с бюджет от 400 лева, който покрива канцеларски материали, реактиви, такси за лаборатории.

Отборите са подкрепени от ментори, които даряват тяхното време без заплащане. За да поддържаме общността ни, ние организираме срещи и събития за тях, които изискват заплащане за лектори място, кетъринг и организация.

Преподавателите ни, които водят клубовете, се нуждаят от компютри, с които да работят (споделят файлове и видеа).

По време на клуба, понякога учениците прекарват над 2 часа при нас и осигуряваме малко храна и плодове.

Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина:

Направи дарение по банков път

Титуляр: Фондация “Сай Хай”
Основание: Дарение без условие
Обединена българска банка (ОББ)
IBAN: BG63 UBBS 8002 1088 9432 40
BIC: UBBSBGSF

Направи дарение на техника

В момента имаме нужда от 4 преносими компютъра, който се използват за преподаване. Нужно е да имат камера, микрофон, добър звук и да са леки. Нашите стажанти работят с програми за обработка на изображения, изготвят презентации и визуални материали. Свържете се директно на info@sci-high.org при въпроси

Направи дарение на материали и консумативи

Ако искате да направите други материални дарения, моля, свържете се с нас директно на info@sci-high.org.

Благодарим!