97 СУ „Братя Миладинови“ имат удоволствието да Ви поканят на Фестивал на науката, изкуствата и спорта. Научната част от фестивала ще се проведе на 26 май 2023 г. от 9.00 ч. в актовата зала на 97 СУ “Братя Миладинови”. По време на събитието ученически отбори от клубовете на училището, както и изявени ученици по различните предмети от всички образователни етапи ще представят своите проекти от работата си през годината.
По време на събитието ще научите повече за темите, по които работят учениците в 97 СУ “Братя Миладинови”: фотосинтеза, лактобацилус булгарикус, произход на живота, скрач в 3-ти клас, проектно обучение в 1 клас, електричество и магнетизъм, приложение на математиката в здравословното хранене, връзка между IQ и знания, азиатска кухня и култура и оказване на първа помощ в различни ситуации.
По време на представянето на дейностите от клубовете и часовете по математика, биология, география, информационни технологии, физика и човекът и природата, ще се включат и ученици от клуб “Еко Шампиони”. Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.
 Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. София преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.
С подкрепата  на преподаватели от София и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво . По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. 
ℹ️ За допълнителна информация можете да се обръщате към Ренета Богданова, координатор на проекта, тел. 0889766788 , e-mail: r.bogdanova@sci-high.org или Иглика Атанасова, тел. 0886841685 e-mail: i.atanassova@97su.bg.
ℹ️ Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.
ℹ️ Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности