1. Проект "Еко Шампиони"

Име: Еко Шампиони

Продължителност: 24 месеца (21.07.2021-20.07.2023)

Програма: Фонд Активни граждани България

Финансиране: 94 601 €

Водеща организация: Фондация „Сай Хай“

Партньори: 

Цел на проекта

„Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности“

• да ангажира гражданите с проблемите, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени чрез създаването и пилотното изпълнение на иновативна  образователна  програма за преподаване на науки в гимназиален и прогимназиален етап

2. Проект "Учим заедно"

“Учим заедно” се реализира от фондация "Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” за втора година. Програмата цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за преодоляване на конкретни предизвикателства в образователната система с пряко въздействие върху уменията и успеха на учениците. Партньори на програмата тази година са също Институт за изследвания в образованието и сайта prepodavame.bg.

Фондация Сай Хай е в ролята на външен експерт във връзка с разработването на иновативни дейности за развиване на СЕУ в извънкласни дейности и по време на час на класа в 96 СУ “Лев Николаевич Толостой” – София.