Училища партньори

96 СУ "Лев Николаевич Толстой", гр. София

130 СУ "Стефан Караджа", гр. София

ЧОУ “Цар Симеон Велики”, с. Иваняне

ЧГПНП "Асен Йорданов", с. Иваняне


Организaции партньори

Център за приложни изследвания и иновации CASI