Ели Стойкова е магистър по “Обществени политики и човешко развитие” от Университета в Маастрихт, Холандия, а бакалавърската и степен е по “Икономическа социология”. Ели има 5 години изследователски опит в Холандия като консултант към ООН относно политики за борба с бедността и неравенствата, социална защита, правата на детето, детското развитие и равенството между половете. В периода 2013-2016 г. също преподава анализ на обществени политики в магистърски и бакалавърски програми. Така тя придобива широки познания относно взаимовръзките между образованието, изграждането на умения и социално-икономическото развитие, както и практически опит при формулиране и измерване на ефекта на обществени политики и програми. От 2017 г. Ели живее в София и се занимава с анализ на бизнес данни. Паралелно, тя продължава да изследва ролята на образованието и обкръжаващата среда за развиването на умения и стремежи у младите хора и успехa им на пазара на труда. Тя вижда развиването на аналитични умения, критично мислене и прилагането на методичен подход към решаването на проблеми като основни предпоставки за индивидуален и социален успех и именно това я води към Sci-High.

 

 Ренета Богданова има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. В продължение на две години трупа опит като преподавател по химия в  15 СОУ „Адам Мицкевич“, в София. Три години работи като координатор на над 60 участника в “Заедно в час” в 9 региона в страната, като оказва директна учителска подкрепа за планиране и осъществяване на плановете за годината, справяне с ежедневните предизвикателства и развиване на професионалните умения, докато са в обучителната програма и след това. В последните две години е Мениджър “Учителска подкрепа” в продължаващото развитие, в програмата през втората година. в училище и работи с над 150 участника към “Заедно в час”. Рени е решена да сподели всичко научено от децата и учителите, чрез реализация на проекта за развитие на научната грамотност на учениците. Тя има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките ресурси“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”.

 

Ренета и Ели са възпитаници на Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

 

До 2022 година, Фондация "Заедно в час" е част от управителния съвет на Фондация "Сай Хай". Към този момент, членове на УС са Ренета Богданова, Ели Стойкова и Александър Ангелов.