1. Създаваме заедно

Обсъждаме и достигаме до решения заедно. Зачитаме другите хора и отсрещната гледна точка, ценим приноса на всички. Търсим и привличаме партньори, с които да осъществяваме визията си. Ние сме отбор, изграждаме приятелства.

2. Отговорност към себе си и другите

Към личен растеж, за постигане на каузата, целите, поетите ангажименти. Демонстрираме професионализъм и внимание към детайла. Отдадени сме на приниципа "От мен зависи да демонстрирам поведението, което искам да виждам в другите."

3. Откритост

Подхождаме честно и с разбиране към хората, с които работим. Даваме грижовна обратна връзка с позитивна нагласа към различията. Постоянно учим и сме любознателни, имаме нагласа за растеж, учене от собстения опит, конструктивно мислене, позитивна нагласа при спънки.

4. Смелост

 Кураж да излизаме извън зоната си на комфорт, да сме креативни, да създаваме иновации.  Имаме високи очаквания и си поставяме високи цели. Подържаме високи нива на енергия и я влагаме в работата си.

5. Фокусираме се върху резултата

Измерваме, анализираме и споделяме постигнатите резултати. Използваме научния подход, на който учим учениците в Сай Хай клубовете, в работата си. 

6. Създаваме смисъл

Добаваме стойност за себе си и другите. Търсим възможности, които ще ни развият и вдъхновят