Фондация ХАЛО и ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал  Еко Шампиони  Хасково.
 Фестивалът ще се проведе на 5 юни 2022 г. от 9.30 ч. в коридорите на ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров”
 По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Хасково и региона.
Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Хасково преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.
С подкрепата  на преподаватели от Хасково и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво . По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. 
ℹ️ За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898412180 , e-mail: halongobg@gmail.com.
ℹ️ Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.
ℹ️ Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.