Сдружение Враца софтуер общество и ППМГ “Акад. Ив. Ценов” имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал  Еко Шампиони .
 Фестивалът ще се проведе на 1 юни 2023 г. от 10.00 ч. в спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.
 По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Враца и региона.
Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Враца преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.
С подкрепата  на преподаватели от Враца и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво . По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. 
ℹ️ За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898 412 180, e-mail: halongobg@gmail.com.
ℹ️ Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.
ℹ️ Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.