Имена:
Виктория, Ида и Нели

Училище:
НПМГ

Тема:
Планета или пластмаса

Кратко описание:
Трите дами са провокирани от “черната” статистика, свързана с потреблението на пластмаса. Те проучиха производството, рециклирането на пластмаса, посетиха завода на Екопак, изчислиха колко пластмаса харчи училището им и решиха да повишат информираността на учениците в НПМГ. Те получиха разрешение и изнесоха презентации в час на класа.