Ученици от Хасково - Дамла и Мюси от отбор Автомобили - искат да ни обърнат внимание по няколко научните въпроса, по които работи отборът, свързан със замърсяването на въздуха от прекомерното използване на автомобили.

Техните научни въпроси са:

  • Какво може да се направи, за да се намалят вредните емисии от превозните средства?
  • Какви мерки могат да се предприемат?
  • Има ли алтернативи, с които дори и учениците да допринесат за това?

Отборът има разработено дърво на проблема и в момента е до етап на създаване на анкета.