Ученици от Хасково - Калоян, Виктория, Яница и Раиса от отбор с тема Пластмаса - искат да поставят акцент върху това, че пластмасата не се разгражда, а само се разпада на по-малки парчета. Парчетата пластмаса, които са по-малки от 5 мм, се  наричат микропластмаса. Те попадат във водата, в почвата, в рибите и в птиците, които могат да ги сбъркат с храна и да ги изядат. В океаните са открити микропластмаси от средата на 20ти век. Микропластмасата се съдържа дори в пастата за зъби с избелващ ефект и  домакинските гъби за измиване отделят микропластмаса, която е един от най-опасните замърсители. По света се купуват близо 20 000 пластмасови бутилки в секунда. По-малко от половината от тях се събират за рециклиране. 79% от пластмасата потъва в сметищата или се изхвърля на сушата, или в морето, 10% се рециклира и 12% се изгаря.

Въпроси, по които работи отбора:

  • Как може да се изследва наличието на микропластмаса във водата и почвата?
  • Как може да се разработи система за пречистване на водата от микропластмаса?
  • Може ли да променим нагласите на общността, как  може да помогнем?

Чрез анкета ще се проучи нагласата на учениците и общността, за използване на пластмасата в ежедневието ни.