Ученици от Хасково - Стилиян, Анелия и Катя от отбор Електричество - имат няколко въпроса, по които работят:

  • В училище за какво се използва електроенергия?
  • Има ли алтернатива на електричеството?
  • Как се замърсява околната среда от производството на електроенергия?

Отборът има изработено “Дърво на проблема” и е на етап планиране на анкета.