Ученици от Кнежа - Цвети, Нели, Радостина и Мартин от отбор Разделно събиране се фокусира върху следните въпроси:

  • Защо хората не изхвърлят разделно отпадъците си?
  • Защо намалява разделното изхвърляне на отпадъци в нашия град?
  • Защо няма създадени навици за разделно изхвърляне на отпадъци в учениците?
  • Знае ли местното население какви са предимствата от разделно изхвърляне на отпадъци?
  • Запалването на отпадъците в контейнерите води ли до промени в климата?
  • Замърсяването на почвата с отпадъци води ли до намаляване на подпочвените води?
  • Замърсена ли е от отпадъци водата в Кнежа?

Проблемите, по който продължава да работи отборът са

  • Ниска екологична култура за разделно събиране и изхвърляне на отпадъците.
  • Ефекта от ниската екологична култура върху климата