Учениците от НПМГ - Беатрис,  Калина, Екатерина и Яна от отбор Замърсяване на водите - работят по замърсяването на водите от органични багрила.

Тяхната хипотеза е:

При натрупването на тези багрила в организмите може да доведе до заболявания и увреждания.

Техните научни въпроси са:

  • До каква вреда може да доведе натрупването на органични багрила във водите?
  • По какъв начин те попадат във водните басейни?
  • Какви оптимални начини за пречистване има?
  • Има ли вреди върху човешкия организъм от фотокатализа(ZnO)?
  • Какви са вредите за водните басейни?
  • Какви са страничните ефекти от натрупването им?