Ученици от Козлодуй – Елица, Божана и Снежина – се занимават с темата за Обезлесяването.  Отборът работи по няколко основни научни въпроса: По какъв начин изсичането на горите се отразява на животните, които живеят в нея? Кои са легалните причини за изсичането на горите? Дали след изсичането се засаждат нови дървета? Дали обезлесяването е свързан с климат? По какъв начин изсичането на горите се отразява на човека?

До този момент те са писали до община Козлодуй със запитване към институцията кои са защитените територии в областта, какви са нормативните документи, които касаят горите и парковите пространства. 

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ