Ученици от Хасково - Габриела, Велизара, Ивана, Аделина, Валерия, Калина, Мелиса от отбор Почви - работят по проблема със замърсяването на почвите в района на града и как това се отразява върху качеството на реколтата и здравето.

Научните въпроси са свързани с това:

 • Какво означава почвите да са замърсени и какво е риск от замърсяване?
 • Кои са най–големите замърсители в световен мащаб?
 • Какво са пестицидите и как замърсяват почвите?
 • Влияят ли пестицидите върху качеството на реколтата?
 • Как се пречистват замърсените почви и колко време отнема възстановяването?
 • Какъв е съставът на почвите на обработваемите земи в района на Хасково?
 • Кои са най-плодородните и кои най–замърсените почви в района?
 • Какви култури се отглеждат най–много в земите около нашия град?
 • Оказват ли влияние върху здравето използваните торове?
 • Има ли разлика в качеството на продуктите отглеждани от малки производители и от земеделските кооперации?
 • Какво гарантира сертификатът за биопроизводител и как се контролират тези производители?