Учениците от Хасково - Вики, Теодора, Кати и Дария от отбор Гори - работят по темата за изсичането на горите в Хасковска област.

Техните научни въпроси са:

  • Защо се изсичат горите в Хасково?
  • Каква е вредата от изсичането на дърветата в Хасково?
  • Какъв процент животни губят естествената си среда, поради изтичането на  дъбовите гори в Хасково?
  • Изсичането на горите в Хасково, как  влияе на живите организми?
  • Защо се изсякоха тополите покрай реката?
  • Изсичането на горите води ли до белодробни заболявания?

Отборът е на етап провеждане на проучване в общността.