Ученици от София - Елица, Мили и Яна от отбор Замърсяване на язовир “Пчелина”, се занимават с екологичните проблеми на язовира причинени от тежки метали и други замърсители.

Техните научни въпроси са:

  • Има ли участък от язовира, който е по-замърсен от останалата част и защо?
  • Как може да се намали замърсяването?
  • Каква е причината за отравянето на организмите в язовира?
  • Как замърсяването на язовира се отразява на организмите, които пребивават в близост до него?
  • Какъв е източникът на замърсяване?