Ученици от София - Габриела, Елена, Дарина и Мария от отбор Експерименти над гризачи в козметичните индустрии - работят върху няколко въпроса:

  • Защо се използват точно гризачи и за какви цели?
  • Защо са предпочитани от козметичните индустрии?
  • Могат ли да бъдат заменени със синтетична материя или друго?
  • Как можем да предотвратим експлоатацията им?