Имена:
Вики и Яница

Училище:
СУ “Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково

Кратко описание

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Вики и Яница се вълнуват от темата за замърсяването с пластмаса. Ето защо те решиха да проучат какви са възможностите за рециклиране на този материал. В хода на работата си, момичетата получиха подкрепа от Никола Бобчев, който е автор на блога Lessplastic и работи като научен сътрудник към БАН.

И така, за да излседват в дълбочина проблема с пластмасата, двете ммомичета решиха да разберат колко пластмаса отива на сметищата и каква част от нея се събира разделно. За целта проведоха експеримент – събираха разделно всичките си пластмасови отпадъци в продължение на седмица. След това направиха одит на събранбите отпадъци. Оказа се, че немалка част от тях са негодни за рециклиране, тъй като са замърсени, прекалено дребни или самият вид пластмаса не подлежи на рециклиране. Въпреки това бяха събрали доста пластмаса за рециклиране.

Отборът направи проучване в официалните доклади на Община Хасково за количествата разделно събирани отпадъци, анализира събраната информация и я съпостави с данните от проведения експеримент и установи, че все още много хора в Хасково не изхвърлят разделно пластмасовите си отпадъци.

Като следваща стъпка от проучването, двете момичета решиха да се запознаят в детайли какво точно представлява рециклирането на пластмаса и как се случва. За целта поканиха “Ценна пластмаса – София” и проведоха работилница за рециклиране пред Младежки център – Хасково.