Имена:
Габи, Влади, Али и Криси

Училище:
ППМГ “Акад. Ив. Ценов”

Кратко описание:
Тъй като не успяват да открият достатъчно информация за проблема с текстилните отпадъци в град Враца, отбор Модна мания решават да се допитат до жителите на град Враца. Оказва се, че 80% от хората са склонни да си даряват дрехите за благотворителност, което има две положителни страни: дрехите могат се преизползват и се задоволяват нуждите на деца и възрастни от социално уязвими групи.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Голяма част от хората в града (близо 80%) смятат изхвърлянето на дрехи в кофи за битова смет за неправилно, но според нашите проучвания единствени мерки, които са взети, са поставянето на контейнери за текстил, дрехите от които се изгарят  термично с цел намаляване депонирането/ заравянето им/, а това би довело до други проблеми, като замърсяването на въздуха с емисии на замърсяващи газове. От анкетата също става ясно че 73,7% от населението във Враца пазарува от магазини за бърза мода и едва 17% от магазини за втора употреба (и то само жени в диапазона 30-60 години). От анкетата учениците разбират, че 63% от анкетираните знаят за местоположението на 3 до 5 контейнера за текстилни отпадъци (от общо 20 на територията на област Враца), а останалите 37% не са чували, че има такива контейнери. Близо 40% от анкетираните изхвърлят дрехите си в контейнерите за текстил, други 40% ги подаряват, преизползват и даряват и 20% ги изхвърлят в контейнерите за битова смет. Тези данни показват, че голяма част от хората полагат грижи за оплзотворяване на текстилните отпадъци. 

В опит да намерят решение на проблема, учениците правят проучване сред магазините за дрехи втора употреба на територията на град Враца и установяват, че 55% от пазаруващите хора са на средна възраст между 20 и 40 години, като 70% от тях са жени.

Отбор Модна мания насочва усилията си към информиране на гражданите за последствията от закупуването на дрехи бърза мода и промяна на консуматорските навици. Учениците разработват калкулатор, благодарение на който чрез отговорите на няколко кратки въпроса, всеки може да изчисли съдържанието на СО2 в гардероба си. Като част от предсттавянето си на научния фестивал във Враца, отбор Модна мания създава видео, с което да информира жителите на града за проблема с текстилните отпадъци