Имена:
Слав и  Златина

Училище:
НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София

Кратко описание:
Отборът беше провокиран от темата за тормозът. В училище. Проучиха видовете тормоз. Изготвиха анкета за изследване на тормаза и ефекта от него. Създадоха информационен сайт по темата, за да повишат информираността относно този проблем.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ