Ученици от НПМГ -  Теодора и Дана от отбор Фоточувствителни смоли - работят по замърсяването от филаменти и фоточувствителни смоли.

Техните хипотези са:

 • Полиамидът не е толкова биоразградим, колкото се предполага.
 • Полиамидът е биоразградим само при някои условия.
 • Полиамидът се биоразгражда за много време.
 • Филаментите и смолите са токсични и/или могат да предизвикат задушаване и нараняване при поглъщане.

Техните научни въпроси са:

 • Как филаментите и фоточувствителните смоли достигат до хората?
 • Как филаментите и фоточувствителните смоли достигат до природата?
 • Каква част от хората са запознати с филаментите и фоточувствителните смоли и вредите от тях?
 • Възможно ли е филаментите и фоточувствителните смоли да бъда рециклирани? Ако да - как?
 • Биоразградими ли са филаментите и фоточувствителните смоли?
 • Филаментите и фоточувствителните смоли токсични ли са?
 • Филаментите и фоточувствителните смоли влияят ли върху животните, растенията и хората? Ако да - как?