Таня Накова е учител по професионална подготовка в ПГЗ“ Стефан Цанов “- гр.Кнежа. Завършила е магистърска степен на образование специалност инженер –агроном Растителна защита в АУ гр.Пловдив.

Таня обича да се занимавам с приложни изкуства, винаги се стреми да внася цветност във всяко нещо с което се заема. Семейството е нейната сила и подкрепа в живота. Таня мисли, че всички ние сме отговорни за екологичните проблеми на нашата планета. Затова винаги включва теми за опазването на околната среда в училище, заедно с учениците отбелязват “Деня на Земята, Деня на водата” всяка година под различен надслов, изработват екологична информационна брошура и учат околните на екологична култура. За нея добрият учител не просто преподава и оценява, а съумява да предизвика интереса на учениците и да ги мотивира да са по успешни.

Таня харесва цитата: „Околната среда – това сме аз и ти.“ – Чарлз Панати.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ