Таня е преподавател по информационни технологии в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй. Завършила е бакалавърска степен в специалност „Математика и информатика“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Притежава магистърска степен по „ИКТ в образованието“ от Великотърновския университет.

Таня е позитивна, коректна, умее да създава благоприятна среда за обучение и общуване.
В свободното си време обича пътуването, хубавите книги и филми.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ