Снежана е учител по биология и химия в ПГЗ „Стефан Ценов“, гр. Кнежа.

Обича работата си като учител, Родопите като място за отдих, както и да прекарва времето си с близки и приятели.

Силните й страни са, че е позитивна, упорита, идейна и решителна.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Снежана мечтае за образование, в което учениците да са вдъхновени, мотивирани, удовлетворени и готови за предизвикателствата на живота.

Смята, че е важно да имаме отговорно отношение към промените в природата и да възпитаваме такова отношение и у учениците.