Савина Колева е студентка по химия във Факултет по Химия и Фармация към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Интересите ѝ са свързани с нанотехнологиите и тяхното приложение. Тя е кръжочник в ”Лаборатория по фармацевтични нанотехнологии” и в ”Лаборатория по химия на редкоземните елементни” към Факултет по химия и фармация. Отделно е стажант в ”Лаборатория по високотемпературни оксидни материали” към Институт по обща и неорганична химия към Българска Академия на Науките. Нейната суперсила е способността да организира. Вярва, че оптимизмът и усърдната работа са формулата към успеха. Мечтае за образование, където се насърчава критичното мислене и прилагането на наученото в училище в реалния свят.