Румяна е учител по физика и химия в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Тя обича природните науки и се старае да вдъхновява и мотивира учениците си. Опитва се да им покаже, че науката може да бъде лесна и забавна.