Радина Мартинова е главен експерт счетоводител в Община Хасково. Тя е икономист по образование, с опит в управлението и финансовия мениджмънт на проекти по различни оперативни програми. Радина е голям любител на природата и туризма. Свободното време използва за танци и участие и организация на доброволчески инициативи.