Казвам се Радина Костадинова на 26 години от град Добрич. Завършила съм бакалавърска степен в Университета по хранителни технологии, град Пловдив, с профил: Туризъм. Продължих своето обучение със следдипломна квалификация – педагогическа правоспособност. Смятам себе си за креативна и творческа личност с голям интерес към изобразителното изкуство и различни творчески прояви, това ме провокира да продължа своето обучение  в магистърска степен към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” град Пловдив в специалност ПНУП ( предучилищна и начална училищна педагогика), която завърших 2022 година.
Работя като учител в начален етап – 1 клас от началото на учебната 2022/ 23 година и преподавам математика, музика, физическо възпитание и спорт, самоподготовка, занимания по интереси, роботика и водя клуб за изкуство и култура “Малките творци”. Още от началото на 1-ви клас с учениците обсъждаме глобални и значими теми, като акцентът е върху опазването на околната среда. Аз – техен учител, те мои вдъхновители градим стълбичка всеки ден и се изкачваме по нея.