Мария Кунчева е Педагогически съветник в СУ“ П. Хилендарски“гр. Хасково

Тя е психолог, кариерен консултант, обучител по различни програми на МОН  и сертифициран обучител по програмата на Томас Гордън „Трениране на успешни родители“ и „Трениране на успешни учители „. Притежава първа квалификационна степен , член е на Дружеството на психолозите в България. Ръководи център за работа с доброволци в училище.

 Като педагогически съветник  в училище  ѝ се налага да работи с   ученици  от  различни възрасти  и среща понякога трудности от различно естество при обучението им. Затова обича  да се квалифицирам и да развива умения които ѝ помагат  при общуване с тях . В работата си се стреми да използва съвременни и разнообразни методи на обучение, а тази програма развива освен научна грамотност и социална и емоционална компетентност. Програмата я привлича с възможността да се развиват уменията на 21 век и преподаването им по интересен и забавен начин.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Обича доброволчеството и го развива чрез организиране и включване  в  различни социални каузи в полза на общността. Организира „Седмица на доброто“ за озеленяване на училищния двор. Старае се да живее здравословно  и да използва почивните дни за движение сред природата.

Мечтае за образование в което учениците да развиват креативно мислене, умеят да вземат решения, а  училището е желана територия на ученика .