Добрина Иванова е студентка по химия във Факултет по Химия и Фармация към СУ ,,Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са свързани с опазването на околната среда и различните методи за пречистване на води от органични замърсители.Кръжочник е в „Лаборатория по наука и технология на наночастиците“.Нейната суперсила е любопитността ѝ и търсенето на отговори на всеки въпрос.Мечтае за образование, в което учениците мислят критично, разсъждават задълбочено и задават много въпроси.