Визия

Ние в Sci-High вярваме, че България може да просперира с млади хора, добре подготвени за пазара на труда, с отговорност към обществото и природата, ориентирани към колективно планиране и предлагане на решения, ползвайки наука.

Виждаме популяризирането на науката и научния подход, както и развиването на умения за комуникация и работа в екип като важни предпоставки за това.

Искаме и работим за това през 2030 г. във всеки регион на страната да се провеждат ежегодни училищни научни фестивали; учениците в гимназиален етап (14 – 18 години) да имат повишена научна грамотност, повишен интерес към изучаването на наука в училище и по-добри презентационни умения и умения за работа в екип.

Мисия

Да вдъхновим ученици да се занимават с наука и да използват научен подход като подкрепяме училища в провеждането на научни фестивали. 

Какво правим за да постигнем мисията си?

Сключваме партньорства с училища за провеждането на научни фестивали и обучаваме учители по науки да подкрепят систематично подготовката на ученически научни проекти, които развиват ключови умения у учениците. Обучаваме и подкрепяме учителите в период на 1 година активно и след това дългосрочно с периодични допълнителни обучения, ресурси, контакти заради това повече деца да извървяват стъпките на Sci-High, да развиват научната си грамотност и да постигат резултати в общността, в която живеят. Привличаме партньори и съмишленици, които имат сходна визия, за да постигнем целите си.

Цели

  1. Ангажираме ученици в решаването на реални проблеми за общността/системата
  2. Развиваме ключови умения в тях, през стъпките на Sci-High
  3. Подкрепяме учители на място, за да са устойчиви лидери при организирането на следващ фестивал
  4. Развиваме и популяризираме методология за организиране на научни фестивали в училище
  5. Работим за равни възможности на учениците, независимо от населеното място, училището и общността, в която растат