Как се казвате?

Димитър Върганов

Къде и какво работите?

Мениджър Проекти в Ромтех-3ЕС. Но също така съм и IT, отговорник пожарна безопастност, отговорник GDPR, отговарям за екологични аспект на фирмата с ISO14001 и други.

С какво се занимавате в свободното си време?

Спортувам фитнес, ски, тенис; ментор съм вкъщи на 2-ма близнаци на почти 2 години; начинаещ инвеститор

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР, МЕНТОР, ДАРИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

Споделете интересен факт за себе си

Имам първи места на републикански състезания по математика от ученическите си години.

Как научихте за Sci-High?

Учителката ми по физика от гимназията ме въведе, като имахме предишен позитивен опит с нейни ученици в практично състезание

Кой/какво Ви вдъхнови да станете ментор?

Вярвам че в днешния свят трябва учениците повече да изпробват нещата отколкото да ги научават и се опитвам да дам своя принос. Надявам се един ден някой да направи същото с моите деца.

На кого сте ментор?

На първия си отбор от десетокласници борещи се със светлинното замърсяване

Какви са задачите на един ментор?

Да насочва и подкрепя. Да остави учениците да пробват и да сбъркат, защото така ще си научат урока, като връща в “правия път” в краен случай.