Научният фестивал „Еко Шампиони“ се проведе в хасковското СУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Той се организира от училището и Фондация ХАЛО, която е партньор на Фондация Сай Хай, а своите знания в областта на екологията представиха отборите „Пластмаси“, „Уран“, „Бездомни животни“, „Сметища“ и „Дървета“. С подкрепата на преподаватели от Хасково и ментори от научните среди учениците експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани - www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.