общ.Враца

Ученици представиха проекти в рамките на научен фестивал във Враца

Възпитаници на ППМГ „Акад. Иван Ценов” представиха своите научни проекти по екологични теми.

В научния фестивал участват четири отбора от клуб „Еко Шампиони”, които са преминали през иновативна образователна програма на Фондация Сай Хай, съчетаваща използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми.

Проектите на на участниците бяха оценявани от жури, като два от отборите с най-висока оценка ще вземат участие в национален научен фестивал.

Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.