В истински празник на науката се превърна 8 юни за учениците и учителите от Частна гимназия по природни науки и предприемачество „Асен Йорданов” в с. Иваняне, София. В училището се проведе първото издание на научния фестивал “Еко шампиони”, а гимназистите имаха възможността да представят свои проучвания относно местните екологични проблеми. Пред любознателна аудитория и петчленно жури децата споделиха своите разработки и хипотези по темите „Замърсяване на водите”, „Замърсяване на въздуха”, „Изсичане на горите и изчезване на биологичните видове”. Журито на фестивала отличи като победител отбора от деветокласници, които разработиха темата „Изчезване на биологичните видове”. Те споделиха изключително интересни факти и идеи за опазването на видовете по българското черноморие.Сърцата на публиката пък спечели отборът на десетокласниците, чиято тема бе „Замърсяването на земята”. Част от журито бяха представители на Община Банкя и Кметство Иваняне, книжарница “Български книжници”, ЧОУ “Цар Симеон Велики” и ЧГПНП “Асен Йорданов”.


Отборите победители ще представят София на предстоящия национален научен фестивал „Младите за земята“, който ще се проведе на 19 юни в Биологически факултет, на Софийски университет “Св.Св. Климент Охридски”.


Фестивалът Еко Шампиони е част от по-голяма инициатива, която се случва на национално ниво. Тя се реализира с помошта на три български организации - Фондация „Сай Хай“, София, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца, Фондация ХАЛО, гр. Хасково и норвежката организация – Forandre Verden (Change The World). В изпълнение на проект „Еко Шампиони“ българските организации работят по иновативна образователна програма, предназначена за ученици на възраст между 13 и 19 години, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Програмата се основава на проблемно-базиран подход, интерактивни часове и практически занимания, а учениците работят в малки екипи от по двама-трима по конкретна, избрана от тях тема. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците. С подкрепата на преподаватели и под ръководството на ментори от научните среди, децата, включени в програмата проучват, експериментират, създават различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво.

Проект „Еко Шампиони“ ще продължи да се изпълнява и през следващата година, когато в него ще вземат участие две училища от гр.София. За повече информация вижте сайта на проекта и фейсбук страницата му.


Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu   

                                                                   
Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани - www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.