Основен партньор в научно състезание за ученици

Съвместно с гимназия Асен Йорданов, ние от Сай Хай,  планирахме състезание за практическа наука. Екипът ни отговаряше за координирането на партньорите и мисиите за учениците.

На всяка станция имаше загадка, предоставена на партньор на състезанието. Отбори от различните столични училища преминаваха през различни станции, като събираха печати, при вярно решена задача.

Победителите получиха награди